رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شورای فقهی بانک مرکزی: سود به دست آمده از معاملات فردایی ارز و سکه حرام است

شورای فقهی بانک مرکزی: سود به دست آمده از معاملات فردایی ارز و سکه حرام است سخنگوی شورای فقهی بانک‌مرکزی به بیان آخرین مصوبات شورای فقهی بانک‌مرکزی در رابطه با معاملات آتی ارز و سکه پرداخت و انجام این دسته از معاملات را از نظر شورای فقهی، ممنوع و باطل و همچنین سود به دست […]

شورای فقهی بانک مرکزی: سود به دست آمده از معاملات فردایی ارز و سکه حرام است

سخنگوی شورای فقهی بانک‌مرکزی به بیان آخرین مصوبات شورای فقهی بانک‌مرکزی در رابطه با معاملات آتی ارز و سکه پرداخت و انجام این دسته از معاملات را از نظر شورای فقهی، ممنوع و باطل و همچنین سود به دست آمده از این معاملات را از نظر شرعی حرام اعلام کرد