رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دموکرات ها به پیروزی در مجلس سنای آمریکا نزدیک تر شدند

دموکرات ها به پیروزی در مجلس سنای آمریکا نزدیک تر شدند جمهوریخواهان برای کسب اکثریت در سنا به پیروزی در ۲ ایالت دیگر و دموکرات ها به کسب یک کرسی دیگر نیاز دارند. نامزد دموکرات ها در رقابت برای تعیین سناتور ایالت آریزونا بر رقیب جمهوریخواه خود پیروز شده و حزب حاکم برای حفظ این […]

دموکرات ها به پیروزی در مجلس سنای آمریکا نزدیک تر شدند

جمهوریخواهان برای کسب اکثریت در سنا به پیروزی در ۲ ایالت دیگر و دموکرات ها به کسب یک کرسی دیگر نیاز دارند.

نامزد دموکرات ها در رقابت برای تعیین سناتور ایالت آریزونا بر رقیب جمهوریخواه خود پیروز شده و حزب حاکم برای حفظ این رکن کنگره تنها به پیروزی در یکی از دو ایالت نوادا و یا جورجیا نیاز دارد.

تارنمای این شبکه نزدیک به دموکرات ها نوشت که در حال حاضر با شمارش ۸۵ درصد آراء «مارک کِلی» سناتور کنونی این ایالت از «بلِیک مسترز» با اختلاف بیش از ۵ درصد پیش است.

کلی هم اینک ۵۱.۸ درصد و مسترز ۴۶.۱ درصد آرا را به خود اختصاص داده اند.

بر اساس اعلام آخرین نتایج انتخابات میاندوره ای ۲۰۲۲ کنگره آمریکا، جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان پیشتازند و در مجلس سنا نیز رقابت سختی میان آنها و دموکرات ها وجود دارد. تاکنون از مجموع ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان آمریکا، جمهوریخواهان با ۲۱۱ کرسی در مجلس نمایندگان پیشتازند. دموکراتها نیز ۲۰۳ کرسی این مجلس را به دست آورده اند.

هر حزب برای به دست گرفتن کنترل مجلس نمایندگان، حداقل نیاز به کسب ۲۱۸ کرسی دارد.