رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صدور کیفرخواست ۳۱۶ نفر از بازداشتی های ناآرامی های اصفهان

صدور کیفرخواست ۳۱۶ نفر از بازداشتی های ناآرامی های اصفهان رئیس کل دادگستری استان اصفهان: تا امروز تعداد ۳۱۶ فقره از پرونده‌های مربوط به معترضان و متهمان حوادث اخیر، مرحله تحقیقات مقدماتی آن‌ها در دادسرا به پایان رسید و منتهی به صدور کیفرخواست شد و برای صدور رأی به دادگاه‌ها ارسال شد./فارس

صدور کیفرخواست ۳۱۶ نفر از بازداشتی های ناآرامی های اصفهان

رئیس کل دادگستری استان اصفهان:
تا امروز تعداد ۳۱۶ فقره از پرونده‌های مربوط به معترضان و متهمان حوادث اخیر، مرحله تحقیقات مقدماتی آن‌ها در دادسرا به پایان رسید و منتهی به صدور کیفرخواست شد و برای صدور رأی به دادگاه‌ها ارسال شد./فارس