رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نماینده مجلس: اگر کسی مرتکب خلافی شده، دستگاه قضا باید رسیدگی کند؛ نمایندگان نباید دخالت کنند

نماینده مجلس: اگر کسی مرتکب خلافی شده، دستگاه قضا باید رسیدگی کند؛ نمایندگان نباید دخالت کنند احمد علیرضابیگی: اینکه کسانی که به عنوان اعتراض مطالبات خودشان را مطرح می‌کنند را به اسرائیل و سناریوی آمریکا نسبت دهیم و دشمنان کشور را آنقدر قوی نشان دهیم که چنین قابلیتی داشته باشند که چنین جریانی در کشور […]

نماینده مجلس: اگر کسی مرتکب خلافی شده، دستگاه قضا باید رسیدگی کند؛ نمایندگان نباید دخالت کنند

احمد علیرضابیگی:

اینکه کسانی که به عنوان اعتراض مطالبات خودشان را مطرح می‌کنند را به اسرائیل و سناریوی آمریکا نسبت دهیم و دشمنان کشور را آنقدر قوی نشان دهیم که چنین قابلیتی داشته باشند که چنین جریانی در کشور ایجاد کنند را نمی‌پذیرفتم. ضمن اینکه معتقدم اگر کسی مرتکب خلافی شده باشد، دستگاه قضا باید خودش رسیدگی کند و ما نباید در این امر دخالت کنیم.

موضوع مخالفت یا عدم مخالفت با اعدام معترضان نیست؛ دادن چنین نقشی که آمریکا و اسرائیل چنین قدرتی در کشور ما داشته باشند اساسا اشتباه است./انتخاب


جدیدترین خبرها