رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرمانده سپاه قزوین: اگر آمریکایی ها از ما نمی ترسیدند به سطل های زباله و جوانان منحرف شده کف خیابان متوسل نمی شدند

فرمانده سپاه قزوین: اگر آمریکایی ها از ما نمی ترسیدند به سطل های زباله و جوانان منحرف شده کف خیابان متوسل نمی شدند خارج نشین‌هایی که شعار آزادی برای ملت ما سر می‌دهند، زمستان سخت اروپا بلایی به سرتان می‌آورد که همه عمر پشیمان می‌شوید‌‌/انتخاب

فرمانده سپاه قزوین: اگر آمریکایی ها از ما نمی ترسیدند به سطل های زباله و جوانان منحرف شده کف خیابان متوسل نمی شدند

خارج نشین‌هایی که شعار آزادی برای ملت ما سر می‌دهند، زمستان سخت اروپا بلایی به سرتان می‌آورد که همه عمر پشیمان می‌شوید‌‌/انتخاب


جدیدترین خبرها