رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روزنامه جمهوری اسلامی: اعتماد مردم به حکمرانان آسیب دیده است

روزنامه جمهوری اسلامی: اعتماد مردم به حکمرانان آسیب دیده است/ رسانه ملی باید همیشه «ملی» باشد نه فقط در مواقع اضطرار! شاید دست ‌اندرکاران و مسئولان رسانه ملی این واقعیت را نپذیرند که عملکرد یکطرفه آنها موجب آسیب دیدن اعتماد مردم به این رسانه بوده است، ولی این انکار نمی‌تواند بر واقعیتی که شواهد زیادی […]

روزنامه جمهوری اسلامی: اعتماد مردم به حکمرانان آسیب دیده است/ رسانه ملی باید همیشه «ملی» باشد نه فقط در مواقع اضطرار!

شاید دست ‌اندرکاران و مسئولان رسانه ملی این واقعیت را نپذیرند که عملکرد یکطرفه آنها موجب آسیب دیدن اعتماد مردم به این رسانه بوده است، ولی این انکار نمی‌تواند بر واقعیتی که شواهد زیادی برای اثبات آن وجود دارد سرپوش بگذارد.

سکوت مطلق در برابر ندانم‌کاری‌ها و ضعف‌های شدید هر دولتی که مسئولان رسانه ملی با آنها همسو است و برخورد ستیزه ‌جویانه با هر دولتی که با آنها همسو نیست، آشکارترین دلیل عملکرد یکطرفه این رسانه است.


جدیدترین خبرها