رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ماموریت رئیس جمهوری به وزیر ارتباطات

ماموریت رئیس جمهوری به وزیر ارتباطات رئیس جمهوری وزیر ارتباطات را مامور کرد که وضعیت کسب و کارها در بستر اقتصاد دیجیتال را به دقت رصد و مشکلات و مانع احتمالی پیش‌روی کسب و کارها را با سرعت و جدیت پیگیری و رفع کند.

ماموریت رئیس جمهوری به وزیر ارتباطات

رئیس جمهوری وزیر ارتباطات را مامور کرد که وضعیت کسب و کارها در بستر اقتصاد دیجیتال را به دقت رصد و مشکلات و مانع احتمالی پیش‌روی کسب و کارها را با سرعت و جدیت پیگیری و رفع کند.