رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


چین، بزرگترین طلبکار در جهان!

چین، بزرگترین طلبکار در جهان! رئیس بانک جهانی گفت که سطح بدهی در میان کشورهای با درآمد پایین و متوسط در سال ۲۰۲۱ به شدت افزایش یافته است، به‌طوری که چین ۶۶ درصد از وام‌های اعتباردهندگان رسمی دوجانبه را به خود اختصاص داده است که بر نیاز به کاهش بدهی کشورهای فقیرتر تاکید دارد. بانک […]

چین، بزرگترین طلبکار در جهان!

رئیس بانک جهانی گفت که سطح بدهی در میان کشورهای با درآمد پایین و متوسط در سال ۲۰۲۱ به شدت افزایش یافته است، به‌طوری که چین ۶۶ درصد از وام‌های اعتباردهندگان رسمی دوجانبه را به خود اختصاص داده است که بر نیاز به کاهش بدهی کشورهای فقیرتر تاکید دارد.

بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و مقامات غربی به‌طور فزاینده‌ای درباره ناامیدی خود از چین که اکنون بزرگترین طلبکار رسمی دوجانبه جهان است و وام‌دهندگان بخش خصوصی به دلیل نداشتن حرکت سریع‌تر به جلو مذاکره کردند.