رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزارت خارجه فرانسه: بازداشت شهروندان فرانسه توسط ایران یک اقدام تحریک آمیز است

وزارت خارجه فرانسه: بازداشت شهروندان فرانسه توسط ایران یک اقدام تحریک آمیز است کاترین کولونا، وزیر خارجه فرانسه: تهران روش اشتباهی در تعامل با پاریس اتخاذ کرده و حتما بهای چنین رفتاری را خواهد پرداخت. ما نگران دو هموطن دیگر هستیم و آخرین بررسی‌ها نشان می‌دهد که آنها نیز بازداشت شده‌اند. یادآوری تعهدات بین‌المللی به […]

وزارت خارجه فرانسه: بازداشت شهروندان فرانسه توسط ایران یک اقدام تحریک آمیز است

کاترین کولونا، وزیر خارجه فرانسه:

تهران روش اشتباهی در تعامل با پاریس اتخاذ کرده و حتما بهای چنین رفتاری را خواهد پرداخت.

ما نگران دو هموطن دیگر هستیم و آخرین بررسی‌ها نشان می‌دهد که آنها نیز بازداشت شده‌اند.

یادآوری تعهدات بین‌المللی به تهران بیش از هر زمان دیگری مهم است. ما خواستار آزادی فوری آنها و دسترسی به حفاظت کنسولی هستیم./ایلنا


جدیدترین خبرها