رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نوری: تحصیل دانش‌آموزان ایرانی در مدارس وابسته به سفارتخانه‌های خارجی غیرقانونی است

نوری: تحصیل دانش‌آموزان ایرانی در مدارس وابسته به سفارتخانه‌های خارجی غیرقانونی است وزیر آموزش و پرورش: مدارس وابسته به سفارتخانه‌ها در ایران مختص کارگزاران آن کشور است و تحصیل دانش آموزان ایرانی در این مدارس غیرقانونی است. ما به مدارس وابسته به سفارتخانه‌های خارجی اصلا مجوزی نداده‌ایم، مدارس سفارتخانه‌ها در ایران باید مختص کارگزاران آن […]

نوری: تحصیل دانش‌آموزان ایرانی در مدارس وابسته به سفارتخانه‌های خارجی غیرقانونی است

وزیر آموزش و پرورش:

مدارس وابسته به سفارتخانه‌ها در ایران مختص کارگزاران آن کشور است و تحصیل دانش آموزان ایرانی در این مدارس غیرقانونی است.

ما به مدارس وابسته به سفارتخانه‌های خارجی اصلا مجوزی نداده‌ایم، مدارس سفارتخانه‌ها در ایران باید مختص کارگزاران آن کشور باشد.