رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مهلت ثبت نام ازدواج دانشجویی تمدید شد

مهلت ثبت نام ازدواج دانشجویی تمدید شد مهلت ثبت‌نام ازدواج دانشجویی با عنوان طرح ملی همسفر تا بهشت ویژه دانشگاهیان سراسر کشور تا ۳۰ آبان‌ ماه تمدید شد. دانشجویان متقاضی با مراجعه به آدرس ezdevaj.nahad.ir می‌توانند در این طرح شرکت نمایند.

مهلت ثبت نام ازدواج دانشجویی تمدید شد

مهلت ثبت‌نام ازدواج دانشجویی با عنوان طرح ملی همسفر تا بهشت ویژه دانشگاهیان سراسر کشور تا ۳۰ آبان‌ ماه تمدید شد.

دانشجویان متقاضی با مراجعه به آدرس ezdevaj.nahad.ir می‌توانند در این طرح شرکت نمایند.