رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


لغو مصوبه شورای مسکن استان تهران بابت دریافت وجه از متقاضیان طرح‌های حمایتی مسکن

لغو مصوبه شورای مسکن استان تهران بابت دریافت وجه از متقاضیان طرح‌های حمایتی مسکن با ورود و پیگیری‌های دیوان محاسبات استان تهران، مصوبه شورای مسکن این استان در خصوص دریافت وجه از متقاضیان طرح‌های حمایتی مسکن دولتی برای استمرار پاسخگویی و ارائه خدمات به متقاضیان (تا سقف حداکثر ۱۵ میلیون) با توجه به غیرقانونی بودن […]

لغو مصوبه شورای مسکن استان تهران بابت دریافت وجه از متقاضیان طرح‌های حمایتی مسکن

با ورود و پیگیری‌های دیوان محاسبات استان تهران، مصوبه شورای مسکن این استان در خصوص دریافت وجه از متقاضیان طرح‌های حمایتی مسکن دولتی برای استمرار پاسخگویی و ارائه خدمات به متقاضیان (تا سقف حداکثر ۱۵ میلیون) با توجه به غیرقانونی بودن آن باطل شد.