رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر خارجه آلمان: هدف جدیدترین تحریم‌های اروپا سپاه است

وزیر خارجه آلمان: هدف جدیدترین تحریم‌های اروپا سپاه است آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان: اتحادیه اروپا سپاه پاسداران را هدف تحریم‌های خود قرار خواهد داد. تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا «حلقه داخلی قدرت» را در سپاه پاسداران هدف قرار خواهد داد./شفقنا

وزیر خارجه آلمان: هدف جدیدترین تحریم‌های اروپا سپاه است

آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان:
اتحادیه اروپا سپاه پاسداران را هدف تحریم‌های خود قرار خواهد داد.

تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا «حلقه داخلی قدرت» را در سپاه پاسداران هدف قرار خواهد داد./شفقنا


جدیدترین خبرها