رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توصیه یک روزنامه به حاکمیت؛ با اطلاع‌رسانی درست اعتماد مردم را به دست آورید

توصیه یک روزنامه به حاکمیت؛ با اطلاع‌رسانی درست اعتماد مردم را به دست آورید روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: اعتماد، برای حکمرانان بزرگ‌ترین سرمایه است. مردم، فقط وقتی با حکمرانان همراهی خواهند کرد که به آنان اعتماد داشته باشند و اعتماد به حکمرانان هنگامی وجود خواهد داشت که در رفتارشان با مردم صداقت، حرف اول را […]

توصیه یک روزنامه به حاکمیت؛ با اطلاع‌رسانی درست اعتماد مردم را به دست آورید

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

اعتماد، برای حکمرانان بزرگ‌ترین سرمایه است. مردم، فقط وقتی با حکمرانان همراهی خواهند کرد که به آنان اعتماد داشته باشند و اعتماد به حکمرانان هنگامی وجود خواهد داشت که در رفتارشان با مردم صداقت، حرف اول را بزند.

اگر حکمرانان دقیقاً همان را که رخ داده است به اطلاع مردم برسانند و خبرها و تحلیل‌ها را براساس سلایق خودشان شکل ندهند، مردم به آنها اعتماد می‌کنند و همین اعتماد موجب می‌شود حکمرانان از پشتوانه مردمی بالائی برخوردار باشند و در برابر تمام حوادث و حتی فتنه‌ها دست بالا را داشته باشند.