رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تمدید اعتبار برخی کارت‌های هوشمند ملی تا پایان سال ۱۴۰۵

تمدید اعتبار برخی کارت‌های هوشمند ملی تا پایان سال ۱۴۰۵ طی بخشنامه‌ای از سوی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال، اعتبار آن دسته از کارت‌های هوشمند ملی که اعتبارشان تا ۱۴۰۳ و قبل از آن است، تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید شده است.

تمدید اعتبار برخی کارت‌های هوشمند ملی تا پایان سال ۱۴۰۵

طی بخشنامه‌ای از سوی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال، اعتبار آن دسته از کارت‌های هوشمند ملی که اعتبارشان تا ۱۴۰۳ و قبل از آن است، تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید شده است.