رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نماینده مجلس: در هیچ کجای بیانیه مجلس نیامده که معترضین را اعدام کنید!

نماینده مجلس: در هیچ کجای بیانیه مجلس نیامده که معترضین را اعدام کنید! جلال رشیدی کوچی: ‌ در هیچ کجای بیانیه مجلس نیامده که معترضین را اعدام کنید! چنین خزعبلاتی زائیده ذهن مریض فرقه رجویه و تیم تروریست رسانه‌ای بن سلمان سعودی است. برخورد عبرت آموز قوه قضائیه با محاربینی که دست به اسلحه شده […]

نماینده مجلس: در هیچ کجای بیانیه مجلس نیامده که معترضین را اعدام کنید!

جلال رشیدی کوچی: ‌
در هیچ کجای بیانیه مجلس نیامده که معترضین را اعدام کنید!

چنین خزعبلاتی زائیده ذهن مریض فرقه رجویه و تیم تروریست رسانه‌ای بن سلمان سعودی است.

برخورد عبرت آموز قوه قضائیه با محاربینی که دست به اسلحه شده و به جان و مال مردم تعرض کردند، خواسته به حق ملت و نمایندگان ملت است./اعتمادآنلاین