رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روایت سرمربی ایتالیایی تیم ملی والیبال بانوان درباره اتفاقات اخیر در ایران

روایت سرمربی ایتالیایی تیم ملی والیبال بانوان درباره اتفاقات اخیر در ایران سرمربی ایتالیایی تیم ملی والیبال بانوان: اخبار انقلاب در ایران را در رسانه‌های غربی خواندم! آنچه در ایران است تغییر خاصی نکرده است، مردم هر روز به سرکار، مدرسه و تمرین می‌روند! فقط بخش کمی از مردم درگیر وقایع اخیر شدند.

روایت سرمربی ایتالیایی تیم ملی والیبال بانوان درباره اتفاقات اخیر در ایران

سرمربی ایتالیایی تیم ملی والیبال بانوان:
اخبار انقلاب در ایران را در رسانه‌های غربی خواندم!

آنچه در ایران است تغییر خاصی نکرده است، مردم هر روز به سرکار، مدرسه و تمرین می‌روند!

فقط بخش کمی از مردم درگیر وقایع اخیر شدند.