رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آیت الله جوادی آملی: این دینی که برای حیوان آبرو قائل است، آیا برای بشر حرمت قائل نیست؟

آیت الله جوادی آملی: این دینی که برای حیوان آبرو قائل است، آیا برای بشر حرمت قائل نیست؟ آیت‌الله جوادی آملی: اگر این فکر و اندیشه که «انسان ابدی است و باید برای ابدیت خودش فکر کند» جهانی شود، دیگر جنگی در کار نخواهد بود. این دینی که اجازه نمی دهد حمار تشنه و گرسنه […]

آیت الله جوادی آملی: این دینی که برای حیوان آبرو قائل است، آیا برای بشر حرمت قائل نیست؟

آیت‌الله جوادی آملی:
اگر این فکر و اندیشه که «انسان ابدی است و باید برای ابدیت خودش فکر کند» جهانی شود، دیگر جنگی در کار نخواهد بود.

این دینی که اجازه نمی دهد حمار تشنه و گرسنه باشد، این دینی که برای حمار و حیوان هم آبرو قائل است، آیا برای بشر حرمت قائل نیست؟! آیا این دین بوسیدنی نیست؟

این ابرقدرت‌ها که جمعیت‌ها و کشورهای فقیر را در تشنگی و گرسنگی نگه می‌دارند، جواب خدا را چه خواهند داد./شفقنا