رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بایدن: موشک اصابت کرده به لهستان شاید از جانب روسیه نباشد

بایدن: موشک اصابت کرده به لهستان شاید از جانب روسیه نباشد رئیس‌جمهوری آمریکا امروز (چهارشنبه) و پس از دیدار اضطراری با برخی رهبران ناتو به منظور رسیدگی به حمله موشکی ادعایی از سوی روسیه به لهستان گفت، موشکی که باعث مرگ دو نفر در لهستان شد، شاید از جانب روسیه پرتاب نشده باشد.

بایدن: موشک اصابت کرده به لهستان شاید از جانب روسیه نباشد

رئیس‌جمهوری آمریکا امروز (چهارشنبه) و پس از دیدار اضطراری با برخی رهبران ناتو به منظور رسیدگی به حمله موشکی ادعایی از سوی روسیه به لهستان گفت، موشکی که باعث مرگ دو نفر در لهستان شد، شاید از جانب روسیه پرتاب نشده باشد.