رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سایت اسپیدتست: میانگین سرعت اینترنت ثابت در ایران، باز هم کاهش یافت!

سایت اسپیدتست: میانگین سرعت اینترنت ثابت در ایران، باز هم کاهش یافت! جدیدترین داده‌های سایت اسپیدتست که معیار سنجش آن بر اساس اینترنت داخلی کشورها و نه اتصال به اینترنت بین الملل است، نشان می دهد که در بازه زمانی ماه «اکتبر» (از ۹ مهر تا ۹ آبان ماه)، میانگین سرعت اینترنت همراه در ایران […]

سایت اسپیدتست: میانگین سرعت اینترنت ثابت در ایران، باز هم کاهش یافت!

جدیدترین داده‌های سایت اسپیدتست که معیار سنجش آن بر اساس اینترنت داخلی کشورها و نه اتصال به اینترنت بین الملل است، نشان می دهد که در بازه زمانی ماه «اکتبر» (از ۹ مهر تا ۹ آبان ماه)، میانگین سرعت اینترنت همراه در ایران با شش رتبه ارتقا به جایگاه ۶۱ رسیده است اما سرعت اینترنت ثابت با افت دو رتبه‌ای مواجه شده است./ سیتنا


جدیدترین خبرها