رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پزشکیان: اگر شاهد رفتارهای غلط برخی دانشجویان هستیم، فرهنگ را روحانیت به آنها آموزش داده

پزشکیان: اگر شاهد رفتارهای غلط برخی دانشجویان هستیم، فرهنگ را روحانیت به آنها آموزش داده / دانشجو بیگانه نیست، اما به او برچسب می‌زنیم نماینده تبریز در مجلس: دانشجو بیگانه نیست و قرار است فردا مملکت را آنها اداره کنند اما جواب او را نمی‌دهیم و به او برچسب می‌زنیم درحالی که روش هدایت کردن […]

پزشکیان: اگر شاهد رفتارهای غلط برخی دانشجویان هستیم، فرهنگ را روحانیت به آنها آموزش داده / دانشجو بیگانه نیست، اما به او برچسب می‌زنیم

نماینده تبریز در مجلس:

دانشجو بیگانه نیست و قرار است فردا مملکت را آنها اداره کنند اما جواب او را نمی‌دهیم و به او برچسب می‌زنیم درحالی که روش هدایت کردن و پیشگیری کردن بهتر از برخورد کردن و حذف کردن است.

اگر شاهد رفتارهای غلطی از برخی دانشجویان هستیم پس مقصر خود ما هستیم؛ فرهنگ را روحانیت به آنها آموزش داده است.

به جای اینکه به طور منطقی جواب کسی که اعتراض دارد و دانشجو، محصل و یا کارمند است را بدهیم، برچسبی به او می‌زنیم که مثلا خلاف رهبری و یا فلان شخص حرف زدی!. /شفقنا