رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا رئیس و چند خبرنگار صداوسیما را تحریم کرد

آمریکا رئیس و چند خبرنگار صداوسیما را تحریم کرد وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که تحریم‌های جدیدی را علیه ایران وضع کرده است. آمریکا پیمان جبلی، محسن برمهانی، احمد نوروزی، یوسف پورانوری، آمنه‌سادات ذبیح‌پور و علی رضوانی را در فهرست تحریم‌ها قرار داد.

آمریکا رئیس و چند خبرنگار صداوسیما را تحریم کرد

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که تحریم‌های جدیدی را علیه ایران وضع کرده است.

آمریکا پیمان جبلی، محسن برمهانی، احمد نوروزی، یوسف پورانوری، آمنه‌سادات ذبیح‌پور و علی رضوانی را در فهرست تحریم‌ها قرار داد.