رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بیانیه تروئیکای اروپایی در نشست حکام

بیانیه تروئیکای اروپایی در نشست حکام: کل ذخایر اورانیوم غنی شده ایران ۱۸ برابر از محدودیت های تعریف شده در برجام فراتر رفته اگر ایران تصمیم نگیرد که بصورت کامل به تعهدات برجامی بازگردد این وضعیت در آینده‌ نزدیک بدتر خواهد شد خواسته‌های فرابرجامی تهران مانع رسیدن به پایان مذاکرات در شهریور ماه گذشته شد./انتخاب

بیانیه تروئیکای اروپایی در نشست حکام:

کل ذخایر اورانیوم غنی شده ایران ۱۸ برابر از محدودیت های تعریف شده در برجام فراتر رفته

اگر ایران تصمیم نگیرد که بصورت کامل به تعهدات برجامی بازگردد این وضعیت در آینده‌ نزدیک بدتر خواهد شد

خواسته‌های فرابرجامی تهران مانع رسیدن به پایان مذاکرات در شهریور ماه گذشته شد./انتخاب