رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تعداد شهدای حادثه تروریستی ایذه به هفت نفر افزایش یافت

تعداد شهدای حادثه تروریستی ایذه به هفت نفر افزایش یافت مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز: تعداد شهدای حادثه تروریستی دیشب ایذه، با شهادت ۲ نفر از مجروحان به هفت نفر افزایش یافت.

تعداد شهدای حادثه تروریستی ایذه به هفت نفر افزایش یافت

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز:
تعداد شهدای حادثه تروریستی دیشب ایذه، با شهادت ۲ نفر از مجروحان به هفت نفر افزایش یافت.