رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش تهران به تصویب قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران

واکنش تهران به تصویب قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران سخنگوی وزرات امورخارجه در واکنش به تصویب قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، طرح این قطعنامه توسط کانادا با حمایت برخی کشورهای غربی و تکرار ادعاهای بی اساس مبتنی بر اطلاعات نادرست و تعمیم های غیرصادقانه را فاقد وجاهت قانونی […]

واکنش تهران به تصویب قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران

سخنگوی وزرات امورخارجه در واکنش به تصویب قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، طرح این قطعنامه توسط کانادا با حمایت برخی کشورهای غربی و تکرار ادعاهای بی اساس مبتنی بر اطلاعات نادرست و تعمیم های غیرصادقانه را فاقد وجاهت قانونی و از اساس مردود دانست.