رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اعلام عزای عمومی در خوزستان

اعلام عزای عمومی در خوزستان در پی شهادت جمعی از هموطنانمان در حادثه تروریستی ایذه، سه روز در این شهرستان و یک روز در خوزستان، عزای عمومی اعلام شد.

اعلام عزای عمومی در خوزستان

در پی شهادت جمعی از هموطنانمان در حادثه تروریستی ایذه، سه روز در این شهرستان و یک روز در خوزستان، عزای عمومی اعلام شد.