رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رویترز می گوید یک پهپاد صبح امروز یک کشتی را در خلیج عمان محاصره کرد.

رویترز می گوید یک پهپاد صبح امروز یک کشتی را در خلیج عمان محاصره کرد. کشتی محاصره شده در خلیج عمان و خدمه آن سالم هستند

رویترز می گوید یک پهپاد صبح امروز یک کشتی را در خلیج عمان محاصره کرد.

کشتی محاصره شده در خلیج عمان و خدمه آن سالم هستند