رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تکذیب تماس مستقیم بلینکن با امیرعبداللهیان درباره آتش‌سوزی زندان اوین

تکذیب تماس مستقیم بلینکن با امیرعبداللهیان درباره آتش‌سوزی زندان اوین یک منبع مطلع در وزارت امور خارجه، اظهارات مطرح شده از سوی یکی از نمایندگان مجلس به نقل از وزیر امور خارجه در خصوص آتش سوزی زندان اوین را رد کرد و گفت: تماس مستقیم بلینکن با امیرعبداللهیان از اساس عاری از صحت است.

تکذیب تماس مستقیم بلینکن با امیرعبداللهیان درباره آتش‌سوزی زندان اوین

یک منبع مطلع در وزارت امور خارجه، اظهارات مطرح شده از سوی یکی از نمایندگان مجلس به نقل از وزیر امور خارجه در خصوص آتش سوزی زندان اوین را رد کرد و گفت: تماس مستقیم بلینکن با امیرعبداللهیان از اساس عاری از صحت است.


جدیدترین خبرها