رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: به دوستانم گفتم نامه «برخورد با اغتشاشگران» را نه تنها امضا نمی‌کنم، بلکه شما هم امضا نکنید

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: به دوستانم گفتم نامه «برخورد با اغتشاشگران» را نه تنها امضا نمی‌کنم، بلکه شما هم امضا نکنید/ در نامه کلمه‌ی اعدام ذکر نشده بود/ امروز جامعه نیاز به آرامش و ثبات سیاسی دارد محمود عباس‌زاده به خبرنگار جماران گفت: نامه ای که دوستان دو هفته‌ی قبل آوردند کلمه‌ی «اعدام» در […]

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: به دوستانم گفتم نامه «برخورد با اغتشاشگران» را نه تنها امضا نمی‌کنم، بلکه شما هم امضا نکنید/ در نامه کلمه‌ی اعدام ذکر نشده بود/ امروز جامعه نیاز به آرامش و ثبات سیاسی دارد

محمود عباس‌زاده به خبرنگار جماران گفت: نامه ای که دوستان دو هفته‌ی قبل آوردند کلمه‌ی «اعدام» در آن ذکر نشده بود. محتوای آن نامه از برخورد جدی با اغتشاشگران و کسانی که مرتکب جرم شدند بود، سخن می گفت.

من به دوستانی که این نامه را آوردند توصیه کردم با توجه به شرایط موجود در کشور این کار نفعی ندارد و شاید واکنش‌ها، سوءاستفاده و تفسیرهای مختلفی در جامعه به دنبال داشته باشد، اما آنها با این حرف مخالفت کردند و من نیز نهایتا نامه را امضا نکردم.

عده‌ای از این نامه سوءاستفاده و آن را جعل کردند که واکنش‌ها و تعابیر بسیاری به دنبال داشت. کسی که سندی را در مجلس امضا می کند باید بیاید از امضایش دفاع کند و در مقابل هم همین طور./ جماران