رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دلیل لغو قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی چیست؟

دلیل لغو قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی چیست؟ عضو کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس: به دو دلیل لغو اجرای قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی در طرح تاسیس سازمان ملی اقامت پیش‌بینی شده است. اول اینکه در زمان تصویب این قانون به دنبال ایراد شورای نگهبان ما از لفظ ازدواج شرعی […]

دلیل لغو قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی چیست؟

عضو کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس:
به دو دلیل لغو اجرای قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی در طرح تاسیس سازمان ملی اقامت پیش‌بینی شده است.

اول اینکه در زمان تصویب این قانون به دنبال ایراد شورای نگهبان ما از لفظ ازدواج شرعی استفاده کردیم. در همه جای دنیا با ازدواج قانونی این تابعیت داده می شود. اما ما در این قانون آورده‌ایم فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی به تابعیت ایران در می‌آیند.

لفظ ازدواج شرعی زمینه کودک‌همسری را در خیلی از استان‌های مرزی فراهم کرده است تا این فرزندان تابعیت بگیرند.

اگر لفظ ازدواج قانونی بود، قطعا دادگستری یا دفاتر ثبت ازدواج جلوی کودک‌همسری را می‌گرفتند، اما لفظ ازدواج شرعی این زمینه را برای کودک‌همسری فراهم کرده است.