رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ادامه روند افزایشی هزینه وام مسکن

ادامه روند افزایشی هزینه وام مسکن روند افزایشی هزینه وام مسکن همچنان ادامه دارد و متاهل‌های ساکن تهران که دو هفته قبل می‌توانستند با پرداخت بیش از ۹۵ میلیون تومان، اوراق تسهیلات مسکن بخرند، اکنون برای خرید این اوراق باید بیش از ۹۸ میلیون تومان بپردازند.

ادامه روند افزایشی هزینه وام مسکن

روند افزایشی هزینه وام مسکن همچنان ادامه دارد و متاهل‌های ساکن تهران که دو هفته قبل می‌توانستند با پرداخت بیش از ۹۵ میلیون تومان، اوراق تسهیلات مسکن بخرند، اکنون برای خرید این اوراق باید بیش از ۹۸ میلیون تومان بپردازند.


جدیدترین خبرها