رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عبدی: «مزدور» و «فریب‌خورده» خطاب کردن، معترضان را عصبانی‌تر می‌کند

عبدی: «مزدور» و «فریب‌خورده» خطاب کردن، معترضان را عصبانی‌تر می‌کند عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: بدگمانی سیاسی لزوما به معنای آن نیست که همه آنچه که فکر می‌کنند توهم و خیال است چه بسا مواردی هم درست است، ولی دیدن بخشی از واقعیت و ندیدن بخش دیگر نیز مصداقی از بدگمانی است. مشکل امروز […]

عبدی: «مزدور» و «فریب‌خورده» خطاب کردن، معترضان را عصبانی‌تر می‌کند

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:

بدگمانی سیاسی لزوما به معنای آن نیست که همه آنچه که فکر می‌کنند توهم و خیال است چه بسا مواردی هم درست است، ولی دیدن بخشی از واقعیت و ندیدن بخش دیگر نیز مصداقی از بدگمانی است.

مشکل امروز ما این است که بدگمانی ما را به بیراهه می‌برد و از درک واقعیت دور می‌کند.

بدگمانی باید با دو گزاره مهم اصلاح شود؛ اول، وجود زمینه‌های مساعد برای معترض شدن مردم و دوم، بی‌توجهی تاریخی و بی‌نیازی از شناخت این پدیده از سوی حکومت است.

راه‌حل مواجهه با اعتراضات اخیر، دور شدن از بدگمانی افراطی است. این به معنای خوش‌خیالی نیست، بلکه به معنای التزام داشتن به تحلیل علمی و شواهد روشن از رفتار مردم است.

نمی‌توانیم هر کسی که معترض است را یا مزدور خطاب کنیم، یا فریب‌خورده. چنین رویکردی ممکن است بحران را تعمیق و معترضان را عصبانی‌تر کند./ اعتماد


جدیدترین خبرها