رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فواد حسین: ایران و عربستان تمایل به ادامه مذاکره دارند

فواد حسین: ایران و عربستان تمایل به ادامه مذاکره دارند وزیر امور خارجه عراق: تلاش های عراق برای سرپرستی گفت وگو بین ایران و عربستان ادامه دارد و دو کشور تمایل به ادامه گفت وگو دارند. از ما ادامه (این کار) خواسته شده است.

فواد حسین: ایران و عربستان تمایل به ادامه مذاکره دارند

وزیر امور خارجه عراق:

تلاش های عراق برای سرپرستی گفت وگو بین ایران و عربستان ادامه دارد و دو کشور تمایل به ادامه گفت وگو دارند.

از ما ادامه (این کار) خواسته شده است.