رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یحیی گل‌محمدی و کریم باقری جریمه شدند!

یحیی گل‌محمدی و کریم باقری جریمه شدند! ۱۵ درصد از مبلغ قرارداد یحیی گل‌محمدی سرمربی پرسپولیس و ۲۰ درصد از مبلغ قرارداد کریم باقری مربی این تیم به خاطر گذاشتن استوری در اینستاگرام به‌عنوان جریمه کسر شد!

یحیی گل‌محمدی و کریم باقری جریمه شدند!

۱۵ درصد از مبلغ قرارداد یحیی گل‌محمدی سرمربی پرسپولیس و ۲۰ درصد از مبلغ قرارداد کریم باقری مربی این تیم به خاطر گذاشتن استوری در اینستاگرام به‌عنوان جریمه کسر شد!