رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علیرضا فخاری استاندار تهران شد

علیرضا فخاری استاندار تهران شد علیرضا فخاری با پیشنهاد وزیر کشور در جلسه امروز با رای هیأت وزیران به عنوان استاندار تهران انتخاب شد. پس از انتصاب محسن منصوری استاندار سابق تهران به عنوان معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهور، وزیر کشور علیرضا فخاری را به عنوان استاندار جدید به هیأت دولت […]

علیرضا فخاری استاندار تهران شد

علیرضا فخاری با پیشنهاد وزیر کشور در جلسه امروز با رای هیأت وزیران به عنوان استاندار تهران انتخاب شد.

پس از انتصاب محسن منصوری استاندار سابق تهران به عنوان معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهور، وزیر کشور علیرضا فخاری را به عنوان استاندار جدید به هیأت دولت معرفی کرد.