رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گروسی: آژانس هنوز در رابطه با ایران به نقطه بی‌بازگشت نرسیده‌ است

گروسی: آژانس هنوز در رابطه با ایران به نقطه بی‌بازگشت نرسیده‌ است مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: آژانس، اطلاعاتی برای اثبات وجود برنامه هسته‌ای تسلیحاتی در ایران ندارد. در رابطه با ایران به نقطه بی‌بازگشت نرسیده‌ایم، اما باید سخت تلاش کنیم تا به آن‌جا نرسیم.

گروسی: آژانس هنوز در رابطه با ایران به نقطه بی‌بازگشت نرسیده‌ است

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی:
آژانس، اطلاعاتی برای اثبات وجود برنامه هسته‌ای تسلیحاتی در ایران ندارد.

در رابطه با ایران به نقطه بی‌بازگشت نرسیده‌ایم، اما باید سخت تلاش کنیم تا به آن‌جا نرسیم.


جدیدترین خبرها