رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حل این همه مشکلات در کشور با ضعیف‌ترین دولت و مجلس ۴۰سال اخیر؟

حل این همه مشکلات در کشور با ضعیف‌ترین دولت و مجلس ۴۰سال اخیر؟ روزنامه شرق نوشت: پارادوکس تلخ این روزها این است که پیچیده‌ترین مسائل بحران‌ساز اقتصادی و اجتماعی در دوره ضعیف‌ترین دولت و مجلس دست‌کم در چهار دهه اخیر رخ داده که حتی نشانی از درک اهمیت و ابعاد این مسائل دیده نمی‌شود. راه‌حل […]

حل این همه مشکلات در کشور با ضعیف‌ترین دولت و مجلس ۴۰سال اخیر؟

روزنامه شرق نوشت: پارادوکس تلخ این روزها این است که پیچیده‌ترین مسائل بحران‌ساز اقتصادی و اجتماعی در دوره ضعیف‌ترین دولت و مجلس دست‌کم در چهار دهه اخیر رخ داده که حتی نشانی از درک اهمیت و ابعاد این مسائل دیده نمی‌شود.

راه‌حل این مسائل پیچیده پیش و بیش از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی و زمان‌بر و نیازمند اعتماد و گفت‌وگوی فراگیر اجتماعی است که دولتمردان باید سازوکار آن را صادقانه و اعتمادآفرین فراهم کنند؛ اما و هزار اما که چنین نیازی و چنان سازوکاری در آنان دیده نمی‌شود /شرق