رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نهایی شدن لایحه «اهدای جنین در مراکز ناباروری»/ «استرداد» فرزند حاصل اهدای جنین؛ ممنوع!

نهایی شدن لایحه «اهدای جنین در مراکز ناباروری»/ «استرداد» فرزند حاصل اهدای جنین؛ ممنوع! مدیرکل امور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده: تدوین لایحه «اهدای جنین در مراکز ناباروری» از سوی اداره حقوقی این معاونت، به اتمام رسیده است. طبق این لایحه زین پس هیچ‏‌ کس حق ندارد صرفا به بهانه آنکه […]

نهایی شدن لایحه «اهدای جنین در مراکز ناباروری»/ «استرداد» فرزند حاصل اهدای جنین؛ ممنوع!

مدیرکل امور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده:
تدوین لایحه «اهدای جنین در مراکز ناباروری» از سوی اداره حقوقی این معاونت، به اتمام رسیده است.

طبق این لایحه زین پس هیچ‏‌ کس حق ندارد صرفا به بهانه آنکه فرزندی از راه اهدای جنین به وجود آمده، دعوای نفی و اثباتِ نسب یا استرداد فرزند را اقامه کند چراکه مجاز دانستن اهداء از یک سو و از سوی دیگر حکم به استرداد فرزند حاصل از آن، بی‏‌معنا است.