رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پرداخت معوقات حق عائله‌مندی و اولاد با حقوق آذر

پرداخت معوقات حق عائله‌مندی و اولاد با حقوق آذر معاون امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری: با توجه به عدم بارگذاری اطلاعات افزایش مبلغ عائله‌مندی و اولاد توسط دستگاه‌ها، افزایش حق عائله‌مندی، اولاد و معوقات مهرماه و آبان‌ماه همراه با حقوق آذرماه پرداخت خواهد شد.

پرداخت معوقات حق عائله‌مندی و اولاد با حقوق آذر

معاون امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری:
با توجه به عدم بارگذاری اطلاعات افزایش مبلغ عائله‌مندی و اولاد توسط دستگاه‌ها، افزایش حق عائله‌مندی، اولاد و معوقات مهرماه و آبان‌ماه همراه با حقوق آذرماه پرداخت خواهد شد.


جدیدترین خبرها