رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مخالفت اعضای شورای عالی بورس با استعفای عشقی

مخالفت اعضای شورای عالی بورس با استعفای عشقی مدیر روابط عمومی سازمان بورس: با مخالفت اکثریت قاطع اعضای شورای عالی بورس، پذیرش استعفای دکتر عشقی مورد قبول واقع نشد. دکتر عشقی در ریاست سازمان باقی خواهد ماند./تسنیم

مخالفت اعضای شورای عالی بورس با استعفای عشقی

مدیر روابط عمومی سازمان بورس:
با مخالفت اکثریت قاطع اعضای شورای عالی بورس، پذیرش استعفای دکتر عشقی مورد قبول واقع نشد.

دکتر عشقی در ریاست سازمان باقی خواهد ماند./تسنیم