رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نماینده مجلس: تصمیم درباره فیلترینگ به وضعیت امنیتی کشور وابسته است

نماینده مجلس: تصمیم درباره فیلترینگ به وضعیت امنیتی کشور وابسته است «لطف‌الله سیاه‌کلی»، نماینده مجلس شورای اسلامی گفت تا زمانی که نهادهای امنیتی احساس کنند امنیت کشور مشکل دارد، به وزارت ارتباطات می‌گویند فیلترینگ همچنان ادامه داشته باشد.

نماینده مجلس: تصمیم درباره فیلترینگ به وضعیت امنیتی کشور وابسته است

«لطف‌الله سیاه‌کلی»، نماینده مجلس شورای اسلامی گفت تا زمانی که نهادهای امنیتی احساس کنند امنیت کشور مشکل دارد، به وزارت ارتباطات می‌گویند فیلترینگ همچنان ادامه داشته باشد.


جدیدترین خبرها