رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دو بوکسور ایرانی هم پناهنده شدند!

دو بوکسور ایرانی هم پناهنده شدند! پس از تصمیم حسین ثوری رییس فدراسیون بوکس ایران مبنی بر پناهندگی در کشور اسپانیا، مرتضی ریگی و آرین ساعد پناه دو ملی پوش تیم ملی بوکس جوانان ایران نیز به همراه کاروان تیم ملی به کشور بازنگشتند و در اسپانیا پناهنده شدند./ورزش ۳

دو بوکسور ایرانی هم پناهنده شدند!

پس از تصمیم حسین ثوری رییس فدراسیون بوکس ایران مبنی بر پناهندگی در کشور اسپانیا، مرتضی ریگی و آرین ساعد پناه دو ملی پوش تیم ملی بوکس جوانان ایران نیز به همراه کاروان تیم ملی به کشور بازنگشتند و در اسپانیا پناهنده شدند./ورزش ۳