رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستور جمع‌آوری برخی آنتی‌بیوتیک‌های وارداتی

دستور جمع‌آوری برخی آنتی‌بیوتیک‌های وارداتی در پی بررسی‌های آزمایشگاه مرجع کنترل غذا و داروی سازمان غذا و دارو، این سازمان دستور ریکال (جمع‌آوری دارو از سطح عرضه) برخی از سوسپانسیون‌های خوراکی کوآموکسی کلاو را صادر کرده است . علت جمع‌آوری این داروها، غیرقابل قبول بودن لحاظ آزمون تعیین ماده موثره، عنوان شده است. نایب‌رئیس انجمن […]

دستور جمع‌آوری برخی آنتی‌بیوتیک‌های وارداتی

در پی بررسی‌های آزمایشگاه مرجع کنترل غذا و داروی سازمان غذا و دارو، این سازمان دستور ریکال (جمع‌آوری دارو از سطح عرضه) برخی از سوسپانسیون‌های خوراکی کوآموکسی کلاو را صادر کرده است
.
علت جمع‌آوری این داروها، غیرقابل قبول بودن لحاظ آزمون تعیین ماده موثره، عنوان شده است.

نایب‌رئیس انجمن داروسازان تهران: مردم نگران نباشند. ممکن است میزان ماده موثره موجود در این بچ دارو، کافی نبوده باشد یانتایج تست‌ها منطبق بر استانداردهای در نظر گرفته شده نباشد. ریکال داروها امری روتین است./تسنیم