رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روزنامه اعتماد: اعتراضات به جغرافیای خاصی محدود نیست و وابسته به طبقه متوسط است

روزنامه اعتماد: اعتراضات به جغرافیای خاصی محدود نیست و وابسته به طبقه متوسط است روزنامه اعتماد جغرافیای اعتراضات پس از فوت مهسا امینی را بررسی کرده و تحلیل کرده که اعتراضات به لحاظ جغرافیایی گسترده و به لحاظ طبقاتی وابسته به تحرکات طبقه متوسط است. از زمان آغاز اعتراضات در اواخر شهریور ماه تا اواخر […]

روزنامه اعتماد: اعتراضات به جغرافیای خاصی محدود نیست و وابسته به طبقه متوسط است

روزنامه اعتماد جغرافیای اعتراضات پس از فوت مهسا امینی را بررسی کرده و تحلیل کرده که اعتراضات به لحاظ جغرافیایی گسترده و به لحاظ طبقاتی وابسته به تحرکات طبقه متوسط است.

از زمان آغاز اعتراضات در اواخر شهریور ماه تا اواخر آبان‌ماه، شهرها و استان‌های مختلفی در سراسر کشور شاهد اعتراضات خیابانی بودند. در طول ۲ ماه گذشته شهرهای متعددی شاهد اعتراضات بوده‌اند. فراوانی، پراکندگی و تداوم این اعتراضات بیانگر آن است که این جنبش محدود به یک مساله و جغرافیای خاص نیست

فهم دقیق از میزان اعتراضات در هر شهر و استان می‌تواند زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اعتراضات را بهتر روشن کند /اعتماد


جدیدترین خبرها