رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اگر بین مردم و نان مردم فاصله بیفتد دیگر خبری از دین نخواهد بود

اگر بین مردم و نان مردم فاصله بیفتد دیگر خبری از دین نخواهد بود آیت الله جوادی آملی: باید به نیازهای مردم توجه کرد، اگر بین مردم و نان مردم فاصله بیافتد دیگر خبری از دین نخواهد بود. اقتصاد یعنی نان مملکت، باید جلوی غارت ها و اختلاس های میلیاردی گرفته شود و مشکلات اقتصادی […]

اگر بین مردم و نان مردم فاصله بیفتد دیگر خبری از دین نخواهد بود

آیت الله جوادی آملی: باید به نیازهای مردم توجه کرد، اگر بین مردم و نان مردم فاصله بیافتد دیگر خبری از دین نخواهد بود. اقتصاد یعنی نان مملکت، باید جلوی غارت ها و اختلاس های میلیاردی گرفته شود و مشکلات اقتصادی حل شود! /شفقنا