رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ارتقای روابط بین آمریکا و فلسطین

ارتقای روابط بین آمریکا و فلسطین دولت آمریکا روابطش را با فلسطین ارتقا داد و نماینده ویژه در امور فلسطین انتخاب کرد. دولت جو بایدن، رئیس جمهوری این کشور تصمیم گرفت، دیپلمات آمریکایی “هادی عمرو” را به عنوان نماینده ویژه در امور فلسطین تعیین کند./ایسنا

ارتقای روابط بین آمریکا و فلسطین

دولت آمریکا روابطش را با فلسطین ارتقا داد و نماینده ویژه در امور فلسطین انتخاب کرد.

دولت جو بایدن، رئیس جمهوری این کشور تصمیم گرفت، دیپلمات آمریکایی “هادی عمرو” را به عنوان نماینده ویژه در امور فلسطین تعیین کند./ایسنا