رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روی بسته های زعفران قیمت نمی زنیم چون هر ساعت مثل طلا نوسان دارد

روی بسته های زعفران قیمت نمی زنیم چون هر ساعت مثل طلا نوسان دارد غلامرضا میری، نایب‌رئیس شورای ملی زعفران: نوسان قیمت زعفران بسیار زیاد است و دقیقا مثل طلا، هر ساعت از روز یک قیمت دارد؛ به همین دلیل درج قیمت روی بسته‌ها و ظروف امکان‌پذیر نیست.

روی بسته های زعفران قیمت نمی زنیم چون هر ساعت مثل طلا نوسان دارد

غلامرضا میری، نایب‌رئیس شورای ملی زعفران:
نوسان قیمت زعفران بسیار زیاد است و دقیقا مثل طلا، هر ساعت از روز یک قیمت دارد؛ به همین دلیل درج قیمت روی بسته‌ها و ظروف امکان‌پذیر نیست.