رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بغداد خبر داد: انتقال مذاکرات تهران و ریاض از مرحله امنیتی به مرحله دیپلماتیک

بغداد خبر داد: انتقال مذاکرات تهران و ریاض از مرحله امنیتی به مرحله دیپلماتیک سخنگوی وزارت خارجه عراق با اشاره به تداوم مذاکرات ایران و عربستان تحت نظارت بغداد گفت که این مذاکرات از مرحله امنیتی به مرحله دیپلماتیک رسیده است.

بغداد خبر داد: انتقال مذاکرات تهران و ریاض از مرحله امنیتی به مرحله دیپلماتیک

سخنگوی وزارت خارجه عراق با اشاره به تداوم مذاکرات ایران و عربستان تحت نظارت بغداد گفت که این مذاکرات از مرحله امنیتی به مرحله دیپلماتیک رسیده است.