رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تکمیل زیرساخت‌ اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی؛ آغاز اجرای این طرح هفته آینده در هرمزگان

تکمیل زیرساخت‌ اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی؛ آغاز اجرای این طرح هفته آینده در هرمزگان سید محسن دهنوی، عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: زیرساخت‌ها و لوازم فنی اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی تکمیل شده است. این طرح، هفته‌های آینده در استان هرمزگان به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد./مهر

تکمیل زیرساخت‌ اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی؛ آغاز اجرای این طرح هفته آینده در هرمزگان

سید محسن دهنوی، عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: زیرساخت‌ها و لوازم فنی اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی تکمیل شده است. این طرح، هفته‌های آینده در استان هرمزگان به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد./مهر