رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سوئیس هشتمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه را تصویب کرد

سوئیس هشتمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه را تصویب کرد دولت سوئیس روز چهارشنبه اعلام کرد که با تحریم های بیشتر علیه روسیه در راستای هشتمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه مسکو به دلیل حمله به اوکراین موافقت کرده است.

سوئیس هشتمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه را تصویب کرد

دولت سوئیس روز چهارشنبه اعلام کرد که با تحریم های بیشتر علیه روسیه در راستای هشتمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه مسکو به دلیل حمله به اوکراین موافقت کرده است.